Meer en meer vindt de oriëntatiefase voor een aankoop online plaats. Consumenten weten de weg naar informatie op het internet goed te vinden. Dat betekent dat bedrijven en instellingen zich ook uitdrukkelijker dienen te presenteren op het wereldwijde web. Zoekmachineoptimalisatie speelt daarbij een belangrijke rol.

Gevonden worden in vooral Google is namelijk essentieel. Maar met name in het midden- en kleinbedrijf blijkt search engine optimization (SEO) nog een onderbelicht instrument.

Online kansen voor MKB
Uit onderzoek dat recent door hostingprovider Argeweb is uitgevoerd onder ondernemers in het MKB, blijkt dat meer dan 50 procent van de MKB’ers nog geen aandacht besteed aan SEO. Van de ondervraagden geeft 17 procent aan zoekmachineoptimalisatie uit te besteden aan een externe partij. Duidelijk is dat er nog veel online kansen liggen voor het MKB. Mogelijkheden die de ondernemers zelf ook zien.

Zoekmachines dragen bij aan succes
Want opvallend is dat meer dan 75 procent van de respondenten aangeeft dat het hebben van een goede positie in met name Google met de bedrijfswebsite van enorm belang is. Daarbij geeft meer dan de helft van de respondenten aan dat een hoge positie in de zoekmachines bij zal dragen aan het succes van hun bedrijf.

Kennis van SEO ontbreekt
Toch is dan de vraag waarom het MKB nog zo weinig aandacht aan SEO besteedt. Van alle respondenten geeft 29 procent aan geen kennis te hebben van dit instrument. Meer dan 26 procent geeft expliciet aan dat de inzet hiervan te veel geld kost. Daarnaast geeft een klein percentage aan dat hun bedrijf het niet nodig heeft.

Klanten via zoekmachines
Van alle respondenten geeft ruim 13 procent aan geen idee te hebben of hun klanten via de zoekmachine resultaten in aanraking zijn gekomen met hun bedrijf. Daartegenover staat een percentage van bijna 43 procent van bedrijven die aangeven tot 10 procent van hun klanten via zoekmachines als Google binnen te halen. Ruim 17 procent van de bedrijven haalt zelfs tot 20 procent van de klanten op deze manier binnen.

Verdriedubbeling aantal klanten
“Wanneer men wel aandacht aan zoekmachineoptimalisatie besteedt, zowel intern als door een externe partij, verdriedubbeld het aantal klanten dat via Google met het bedrijf in aanraking is gekomen”, aldus Koen van Deudekom, directeur van Argeweb. “Dit is een positieve groei die het nut en succes van de inzet van SEO benadrukt.”

SEO gunstig voor naamsbekendheid
Zoals blijkt uit de onderzoeksresultaten is het gebruik van SEO gunstig voor de naamsbekendheid van een bedrijf. Inmiddels is het MKB zich bewust van het belang van een goede positie. Meer dan de helft van de ondervraagde MKB’ers verwacht dan ook dat de online concurrentie de komende vijf jaar toeneemt.

via: Customer Talk